معرفی

شرکت مهندسین مشاور آرمان تداوم یکتا گاز در سال ۱۳۹۵ توسط جمعی از کارکنان باسابقه در بخش‌های مختلف شرکت گاز پس از اتمام دوران خدمت رسمی خود و با هدف ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در حوزه‌های «ایجاد و توسعه تاسیسات» و «رفع تنگناها و بازنگری در تاسیسات موجود» و هم‌چنین مشاوره در امور «تحقیقات و آموزش» و «ایجاد سیستم‌ها و نظام‌های اجرایی» در صنعت گاز کشور پایه‌گذاری گردید. در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت، این شرکت با عنوان حقوقی «آرمان تداوم یکتا گاز» در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان خراسان رضوی به شماره ۶۰۷۳۴ ثبت گردیده است.