خدمات فنی و مهندسی در تاسیسات گاز در حال بهره‌برداری


  • خدمات کارشناسی در امور فنی و بهره‌برداری (شرکت‌های گاز، صنایع، نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان عمده)
  • بازنگری و طراحی مجدد
  • عارضه‌یابی فنی و مهندسی تاسیسات گاز
  • مشاوره در تاسیسات و تجهیزات جایگزین
  • ارزیابی کیفی و مشاوره در تعیین مجریان و تامین‌کنندگان
  • خدمات جانبی مهندسی