پروژه‌های در دست اجرا

  •  مشاوره، بررسی و تحلیل شبکه گاز شامل مطالعات، بازنگری، بازطراحی، مقاوم سازی و امکان سنجی شبکه های گاز، ایستگاه های تقلیل فشار و سامانه های حفاظت کاتدیک به همراه عیب یابی و عارضه یابی شبکه گاز در سطح حرم مطهر رضوی                                

 کارفرما:آستان قدس رضوی