افراد کلیدی

مدیران و افراد کلیدی

موسی سریخانی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سهامدار
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت
سوابق: طراح شبکه های تغذیه و توزیع گاز، مسئول طراحی شبکه های تغذیه و توزیع گاز، رئیس خدمات مهندسی طرح خطوط انتقال گاز شرکت گاز استان خراسان رضوی
عضو هیئت مدیره شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز
 غلامعباس عربشاهی
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سهامدار
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
سوابق:آنالیست طبقه بندی استانداردهای کالا، امور خدمات فنی کالا شرکت ملی گاز ایران
مسئول تدارکات، رئیس امور کالا، رئیس امور برنامه ریزی، رئیس طرح خطوط انتقال گاز ، عضویت در کمیسیون مناقصات و کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز استان خراسان رضوی
عضویت در هیئت مدیره شرکت گاز استان خراسان رضوی، عضویت در هیئت مدیره شرکت گاز استان خراسان شمالی
عضو هیئت مدیره شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز
 
عباسعلی بیدار
رئیس هیئت مدیره و سهامدار
تحصیلات: کارشناس مهندسی برق از دانشگاه صنعت نفت
سوابق:مهندس تعمیرات و ابزار دقیق شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، رئیس اندازه گیری و توزیع گاز، رئیس امور برنامه ریزی، مدیر مهندسی و اجرای طرح ها، مدیر بهره برداری،عضویت در کمیسیون مناقصات، عضویت در هیئت انتخاب مشاور و عضویت در هیئت مدیره شرکت گاز استان خراسان رضوی
عضو هیئت مدیره شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز
 
بهرام دولت آبادی
عضو هیئت مدیره و سهامدار
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی
سوابق: آنالیست کنترل شبکه، مهندس طراح شبکه های تغذیه و توزیع گاز، مهندس اندازه گیری و محاسبات گاز، مسئول برنامه ربزی و کنترل پروژه ها، رئیس خدمات مهندسی طرح خطوط انتقال گاز، رئیس بازرسی فنی، عضویت در کمیته انتخاب مشاور شرکت گاز استان خراسان رضوی
عضو هیئت مدیره شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز
 
عباس مرادی
عضو هیئت مدیره و سهامدار
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعت نفت
سوابق: رئیس اداره گاز شهرستان چناران، رئیس اداره گاز شهرستان سبزوار، رئیس بهره برداری و تعمیرات منطقه 3 مشهد، رئیس بهره برداری و تعمیرات منطقه 2 مشهد، رئیس منطقه 7 گاز مشهد، شرکت گاز استان خراسان رضوی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز

 
مسعود بخشعلی
سهامدار
تحصیلات: کارشناس فیزیک از دانشگاه فردوسی
سوابق: مسئول بهره برداری و تعمیرات، مسئول برنامه ریزی تعمیرات مناطق نفت خیز جنوب، شرکت گاز استان خراسان رضوی
عضو هیئت مدیره شرکت آرمان نگهداشت یگانه گاز